IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS POEZJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
im. ŚW. JANA PAWŁA II – Opole 2016 pod Patronatem Honorowym Prymasa Polski Abp. Wojciecha Polaka
Komitet Honorowy: Bp Andrzej Czaja, Harry Duda, Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski

Motto: „ŚWIAT BEZ NIENAWIŚCI, CZYLI MŁODZI – ŚWIATU”

Temat: Światowe Dni Młodzieży

Nagrody: I 3000zł. II 1500zł. III 500zł. oraz nagrody rzeczowe; nagrody pieniężne mogą wzrosnąć.

Prace konkursowe:

dwa utwory proszę przesłać do 15.03.2016, na adres poczty elektr.: waclawowo@wp.pl

 

Uroczysty Finał odbędzie się 18.05.2016 godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Opolu ul. Minorytów 4

 

REGULAMIN KONKURSU

  1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy piszący bez ograniczeń wiekowych.
  2. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
  3. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa utwory pocztą elektroniczną.
  4. Każdy wiersz powinien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres należy załączyć w liście.
  5. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą przez Jury bez podziału na kategorie wiekowe. Jury zwróci uwagę na wartość poetycką, siłę wyrazu ludzkich przeżyć i przekonań.
  6. Utwory nadesłane przez laureatów mogą być drukowane w tomiku wierszy po konkursie – na co autorzy wierszy przez zgłoszenie do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Poezji Chrześcijańskiej wyrażają zgodę.
  7. Termin nadsyłania utworów upływa 15.03.2016r. Utwory prosimy przesłać na adres: waclawowo@wp.pl
  8. Przewidziane są atrakcje nagrody pieniężne i rzeczowe.
  9. Konkurs adresowany jest do każdego człowieka. Osoby posługujące się językami inny niż polski, muszą posiadać polskie tłumaczenie swoich utworów.

 

Organizatorzy:

Wydawnictwo Cywilizacja Miłości (WCM) 45-040 Opole, Pl.Kopernika 4/6, www.wcm2006.com.pl Tel.: +49 77 456 41 97 Tel. kom.: 693 043 912

Fundacja Ks. Mieczysława Malińskiego „Będzie lepiej” Kraków , ul.Stawarza 9/2

Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Pawła II w Opolu, ul. Minorytów 4

Dodaj komentarz