Jeden z tomików swoich rozważań ks. Mieczysław Maliński zatytułował: „KAZANIA DO MNIE I DO CIEBIE”. Tytuł ten najlepiej chyba charakteryzuje twórczość Księdza. Powstała ona z nieustannych głębokich przemyśleń prawd ewangelicznych i równie nieustannych rozmów z ludźmi – z dziećmi i młodzieżą, którą uczył jako katecheta, z dorosłymi, którzy przychodzili ze swoimi problemami, pytaniami, zmartwieniami.

Ksiądz M. M. pisał, aby pomagać – sobie i ludziom – trwać w ciągłej łączności z Bogiem.

Prócz tekstów, które powstawały jako kazania czy rekolekcje, przybierające potem formę książek, są też teksty beletrystyczne – wynik fascynacji ludźmi świętymi lub nieświętymi, znanymi z kart Ewangelii i z życia codziennego. Jest też wiele książek, których źródłem był podziw dla osobowości papieża Jana Pawła II i jego działalności.

Cała twórczość ks. Mieczysława Malińskiego wyrosła z miłości do Boga i do człowieka, a jej celem było i jest „aby nie ustać w drodze” – jak mówi tytuł pierwszego tomiku z serii rozważań.

http://www.malinski.pl/?inc=ksiazki_dzialy