“BĘDZIE LEPIEJ” Fundacja ks. Mieczysława Malińskiego

zaprasza do udziału w Konkursie Literackim pod nazwą „TWÓRCZOŚĆ WCIĄŻ ŻYWA”

 

Tematy prac konkursowych oparte są na znajomości wybranych utworów

ks. Mieczysława Malińskiego (zob. załącznik nr 4).

Przewidziane są nagrody pieniężne.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Materiały do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – Formularz zgody na uczestnictwo w konkursie

Załącznik nr 4 – Zestawy pytań