“BĘDZIE LEPIEJ” FUNDACJA KSIĘDZA MIECZYSŁAWA MALIŃSKIEGO

zaprasza do udziału w Konkursie Literackim

pod nazwą „TWÓRCZOŚĆ WCIĄŻ ŻYWA”

Tematy prac konkursowych oparte są na znajomości wybranych utworów

ks. Mieczysława Malińskiego (zob. załącznik nr 4).

PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY PIENIĘŻNE.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Materiały do pobrania: