Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego „Będzie Lepiej” została założona i zarejestrowana w 2011 roku.

Fundator i założyciel naszej fundacji pragnął, aby dzieci i młodzież uzdolnione artystycznie miały szanse na rozwój i doskonalenie swoich umiejętności, a status materialny nie był barierą nie do pokonania. Pragnął też, abyśmy nie zapominali o naszych korzeniach, naszej kulturze i tradycjach chrześcijańskich.

Rozpowszechnianie i propagowanie literatury chrześcijańskiej i tym samym rozwój duchowy czytelników jest równie ważnym aspektem działalności naszej fundacji.