Nasz adres:

ul. Stawarza 9/2
30-540 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Skrzatów 5/8
31-560 Kraków

Konto bankowe:

mBank
26 1140 2004 0000 3102 7808 5072

 

KRS:

0000397787

Bieżąca korespondencja:

e-mail: sekretariat@bedzielepiej.org
tel. +48 797093844

Sprawy ważne:

e-mail: zarzad@bedzielepiej.org
tel. +48 504176626

 

Formularz kontaktowy