Głównym celem naszej fundacji jest:

  • prowadzenie działalności stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży środowisk chrześcijańskich, mniej zamożnych i uzdolnionych artystycznie,
  • wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, której celem jest podwyższenie poziomu artystycznego uroczystości liturgicznych oraz estetyki wystroju obiektów sakralnych, zwłaszcza w zakresie muzyki, malarstwa, rzeźby, grafiki,
  • podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Polsce i za granicą,
  • działalność na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej,
  • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • propagowanie literatury chrześcijańskiej autorstwa fundatora oraz podtrzymywanie pamięci o dziele jego życia i działalności literackiej.

Zarząd Fundacji:

Prezes: Karol Dudek-Różycki
Wiceprezes: Krystyna Harmata
Wiceprezes: Maria Kozłowska
Członek Zarządu: Zbigniew Godyń

Rada Fundacji:

Przewodniczący Rady Fundacji:

Elżbieta Stefańska-Kłyś

Członkowie:

Joanna Greguła
Zofia Malinowska
Maria Olech
Maria Panaś
Kinga Stanowska