48. Konkurs Małych Form Teartalnych organizowany w Krakowie w dniach 11-23.03.2017

Przeznaczamy 2000 PLN na nagrody!

13 marca – Dzień Poezji
14 marca – Dzień Tańca, Dzień Filmu
15 marca – I Dzień Sztuk
16 marca – II Dzień Sztuk
7 kwietnia – GALA Festiwalowa